streda 20. júla 2016

Permakultúra - zónovanie

V permakultúre sa vždy využíva rozdelenie pozemkov na jednotlivé zóny. Označujú sa číslami od 1 do 5 podľa využitia, starostlivosti a pravidelnosti návštev. Rozdelenie vyplýva celkom prirodzene a vie nám pomôcť pri plánovaní jednotlivých permakultúrnych prvkoch, ktoré chceme použiť (predstavíme si v ďalších článkoch).

Pre ľahšiu predstavu tu uvádzam aj vlastný konkrétny permakultúrny dizajnérsky projekt s rozdelením na zóny. V prípade záujmu o bližšie info navštívte stránku o projekte alebo pre väčší obrázok kliknite tu.Zóna 1 - dom a najbližšie okolie. Táto zóna sa môže v niektorých literatúrach rozdeľovať na dve samostatné - Zóna 0 a Zóna 1. V zóne 0 je priamo dom a okolie do pár krokov. V zóne 1 je oblasť, ktorú navštevujeme niekoľkokrát za deň a preto je iba v blízkosti domu a nachádza sa tam väčšinou menší zeleninový záhon, bylinková špirála, popr. hospodárske zvieratá, ktoré potrebujú dennú väčšiu starostlivosť. Do tejto zóny môžu patriť aj vstupné cestičky do domu, ktoré denne využívame.

Zóna 2 - denne navštevované okolie. Je to oblasť, kde chodíme aspoň raz denne a nachádza sa tam intenzívne využívaná zeleninová záhrada, hospodárske zvieratá (menšie, ktoré vyžadujú dennú starostlivosť) a pod.

Zóna 3 - oblasť pozemku, ktorá si nevyžaduje dennú starostlivosť, ale minimálne niekoľkokrát ročne sa tam objavíme. Je to napríklad sad, jedlý les, oblasť s väčšími hospodárskymi zvieratami a pod. V mojom prípade tam mám aj zeleninový záhon, keďže v mojom prípade nejde o intenzívnu starostlivosť. Sad tam je napríklad kvôli tomu, že v sade sa niekoľkokrát ročne pokosí, pozbiera úroda a postará o stromy a tým si sad viac starostlivosti nepýta. Keď sa tam neobjavíme niekoľko dní, nikomu to nevadí.

Zóna 4 - v tejto oblasti sa vyskytujú iba prvky, ktoré si nevyžadujú takmer žiadnu starostlivosť ako napr. palivový les, kde prídeme iba raz za x rokov po drevo, alebo sa tam nachádzajú veľké hospodárske zvieratá, ktoré majú svoju voľnosť a skôr oni sa starajú o dané územie ako my o ne. V mojom prípade tam mám iba menší palivový les kvôli veľkosti pozemku a plánovanému využitiu.

Zóna 5 - divočina. Je to územie, do ktorého nezasahujeme. Nechávame úplnú voľnosť prírode a divým zvieratám. Príroda si sama vie poradiť so všetkým. Toto územie využívame iba na sledovanie, inšpiráciu a na načerpanie energie z prírody. V mojom projekte sa žiaľ nevyskytuje, keďže nemám na to priestor a prístup zo všetkých strán je ohraničený susedmi alebo cestou. Najlepšie je, keď je možnosť, aby divočina zasahovala až do blízkosti domu (tvorí výrez od domu až po kraj pozemku) a takto nám poskytovala možnosť sledovania aj z domu a tým pádom celoročne bez rušenia našou prítomnosťou.

Samozrejme toto rozdelenie zón je približné a je možné zaradiť prvky aj do iných zón, pokiaľ to spĺňa zatriedenie podľa pravidelnosti návštev a potreby starostlivosti. Aj v mojom prípade by niektoré prvky mohli byť zaradené v iných zónach, ale pri plánovanom využití som ich zaradil ako je uvedené.

Aktuálne sa uvedený projekt postupne realizuje. Zatiaľ je vo výstavbe dom a začalo sa s realizáciou sadu a palivového lesa.


V prípade záujmu o hlbšie informácie ma môžte samozrejme kontaktovať a poskytnem aj presnejšie informácie, príp. vám odporúčim ďalší postup štúdia :).

Príjemný deň prajem.
Ing. Peter Mošať
Som mladým podnikateľom v rôznych oblastiach (obchod, služby, dizajn) a tiež autorom tohto blogu. Prezentujem tu vlastné názory a postrehy na rôzne témy bežného života. Niektorým to môže pomôcť urobiť si vlastný názor na danú tému. V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať.

pondelok 11. júla 2016

Princípy permakultúry

Tí, ktorí by sa chceli venovať permakultúre, alebo využívať permakultúru aj pre svoj prospech, mali by brať do úvahy jej základné princípy:

- relatívne umiestnenie
- viacero funkcií pre každý prvok
- základné potreby zabezpečené viacerými zdrojmi
- efektívne využitie energie, recyklácia
- biologické zdroje majú prioritu

Trochu si ich opäť priblížime mojím pohľadom.

1. Relatívne umiestnenie - všetky prvky, ktoré využívame v záhrade majú relatívne umiestnenie. Pri prvom dizajnovaní ich umiestnime podľa toho, kde budú mať podľa nášho úsudku najlepšie podmienky a využitie. Časom sa však môžu zmeniť podmienky, prípadne zistíme, že niektoré prvky musíme premiestniť z rôznych dôvodov. Preto nemôžeme jednotlivé prvky brať ako pevne umiestnené, ale môžeme ich premiestniť podľa potrieb a aktuálne najlepších podmienok.

2. Viacero funkcií pre každý prvok - z názvu je už zrejmé, že ide o to, aby každý prvok prinášal úžitok viacerými možnosťami. Napr. ovocný sad prináša ovocie, palivové drevo, lístie pre zlepšenie vlastností pôdy, príjemný chládok, lepšiu klímu pre okolie. Takto by sme vedeli nájsť využitie každého prvku vo viacerých oblastiach.

3. Základné potreby zabezpečené viacerými zdrojmi - rovnako ako jednotlivé prvky majú spĺňať viacero funkcií, tak isto aj základné funkcie je mať dobré zabezpečené viacerými zdrojmi. Napr. stravovanie si vieme zabezpečiť sami na pozemku a určite sa nemôžeme spoliehať na jednu plodinu. Zabezpečujeme si to zeleninou, ovocím (drobným i väčším), rovnako si vieme zabezpečiť vajcia, mäso a podobne. Vždy sa totiž môže stať, že nejaká časť má nejaké obdobie problém a môže nám spôsobiť výpadok úrody.

4. Efektívne využitie energie, recyklácia - využívanie energie a recyklácia je v dnešnom svete výrazne dôležitá. Energií máme na okolo dostatok a s modernou technológiou vieme využívať ešte efektívnejšie a vo väčšej miere. Ale samozrejme to neznamená, že máme hneď investovať do fotovoltaiky a vyrábať si elektrickú energiu sami. Treba sa zamyslieť už nad využívanou energiou, ktorú spotrebovávame teraz. Napr. benzín/nafta - ľudia by mali spotrebovávať tieto zdroje efektívne (voziť sa do práce viacerí jedným autom, využívať hromadnú dopravu a pod.). Ale ide aj o využívanie už starších vecí, ktorým vieme vdýchnuť šancu na ďalší život a to nemusí byť len využívaním na rovnaký účel ako boli vytvorené - staré náradie, starý nábytok, palety, pneumatiky a pod. Väčšina vecí sa dá využiť viacerými spôsobmi.

5. Biologické zdroje majú prioritu - využívanie biologických zdrojov by mal byť základ pre všetkých, a to najmä využívanie vody, slnka a geotermálnej energie. Voda je základný zdroj, ktorý vieme veľmi jednoducho využiť na našich pozemkoch a aj v domácnosti. Slnečná energia sa dá využiť za pomoci techniky, ale aj bez nej na vyhrievanie, sušenie a pod.V prípade záujmu o hlbšie informácie ma môžte samozrejme kontaktovať a poskytnem aj presnejšie informácie, príp. vám odporúčim ďalší postup štúdia :).

Príjemný deň prajem.
Ing. Peter Mošať
Som mladým podnikateľom v rôznych oblastiach (obchod, služby, dizajn) a tiež autorom tohto blogu. Prezentujem tu vlastné názory a postrehy na rôzne témy bežného života. Niektorým to môže pomôcť urobiť si vlastný názor na danú tému. V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať.

piatok 1. júla 2016

Permakultúra - úvod a etika

V mojom prvom článku venovanom permakultúre - Moje vnímanie permakultúry - úvod, som popísal moje základné myšlienky ako som videl permakultúru. V tom čase som ešte študoval úplný permakultúrny dizajnérsky kurz online, ale v teraz ho mám už dlhšie za sebou a získal som už aj viaceré praktické skúsenosti s dizajnovaním a čiastočne aj s realizáciou permakultúrnych projektov. 

Ale vzdelávam sa v tejto oblasti stále ďalej. Pre priblíženie prinášam niekoľko ďalších informácií, ktoré Vám ju objasnia o niečo viac.

Upozorňujem, že sú to len základné informácie, ktoré môžu niektorí brať ako to hlavné a zjednodušené a po vyskúšaní to nemusí priniesť očakávaný úžitok. Permakultúra sa nedá nikdy presne popísať a nedá sa stanoviť, že keď urobíte všetko podľa napísaného, tak vám to musí fungovať. Úspech vždy závisí od viacerých podmienok a možností. Treba to skutočne brať ako určitú filozofiu a jej využívaním si vieme pomôcť sami, okoliu i prírode.

V permakultúre využívame určité morálne zásady a postoje, ktoré tvoria jej etiku. Ide o starostlivosť o zem, starostlivosť o ľudí a zdieľanie. Trochu Vám ich priblížim.

Starostlivosť o zem - keďže v permakultúre ide najmä o priblíženie k prírode a o spoluprácu s ňou, musíme všetko robiť tak, aby sme tým prírode neubližovali, ale aby všetko prírodu podporovalo. Podporou a využívaním prírodných prvkov sa zlepšujú podmienky aj pre nás. Samozrejme nejde iba o spoluprácu s prírodou na našich pozemkoch, ale aj o podporu divokej prírody. V divočine však ide najmä o nezasahovanie do nej, prípadne o odstránenie dôsledkov ľudskej činnosti. A každý by sme mali mať kúsok divočiny aj na vlastnom pozemku. 

Starostlivosť o ľudí - myslí sa tým nielen starostlivosť o seba, svojich najbližších, ale celkovo o všetkých. Základom je vypestovanie si vlastnej potravy, zabezpečenie si vlastných základných potrieb ako bývanie, oddych, hobby, práca, vzájomná komunikácia a pod. Ľudia by si mali vytvárať, príp. sa zapájať do už existujúcich komunít na vzájomnú spoluprácu alebo pomoc. 

Zdieľanie - táto oblasť v dnešných časoch veľmi veľa ľuďom nič nehovorí. A pritom ide o obyčajné zdieľanie hocičoho - či už ide o prebytky, čas, prácu, materiál, informácie, priestory a pod. Väčšina z nás produkuje veľa odpadu, pretože to nevie ďalej spracovať, ale pritom už napríklad náš najbližší sused to vie využiť. Či už ide o využívanie kompostovania zvyškov potravy alebo o druhotné využitie odpadov. Už pri troche snahy si vieme aj vzájomne veľmi významne pomôcť a nezaťažovať zbytočne prírodu. 

Verím, že aspoň takto stručne vám to opäť trošku pomôže pochopiť permakultúru. V ďalšom článku budem pokračovať s približovaním tejto skvelej filozofie.

V prípade záujmu o hlbšie informácie ma môžte samozrejme kontaktovať a poskytnem aj presnejšie informácie, príp. vám odporúčim ďalší postup štúdia :).

Príjemný deň prajem.
Ing. Peter Mošať
Som mladým podnikateľom v rôznych oblastiach (obchod, služby, dizajn) a tiež autorom tohto blogu. Prezentujem tu vlastné názory a postrehy na rôzne témy bežného života. Niektorým to môže pomôcť urobiť si vlastný názor na danú tému. V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať.