Demolácia starého domu

Na tejto stránke uvediem pár fotiek z demolácie starého domu (sem-tam s menším komentárom). Podľa historických záznamov z obce bol tento dom zrejme postavený v roku 1869, keď sa do obce prisťahovali vo veľkom Nemci, ktorí odišli kvôli kríze na Slovensko a postavili väčšinu nemeckých domov v dedine. Posledným vlastníkom pred mojou rodinou bol Emil Lüttmerding a spol. Dňom 18. mája 1948 bol pozemok pridelený môjmu pradedkovi a prababke Štefanovi Lobodášovi a Márii, rod. Jenčušovej na základe nariadenia o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov ako aj zradcov a nepriateľov slovenského národa (výpis z prídelovej listiny).

Keďže dom bol už dlho neobývaný a zanedbaný, bol dávnejšie vyhlásený statikom za životu nebezpečný a určený iba na demoláciu. Preto som pozemok aj s domom získal do vlastníctva ja a rozhodol som sa ho svojpomocne zbúrať a na inom mieste na pozemku postaviť si nový rodinný dom.

Po získaní povolenia na demoláciu sa začalo s demolačnými prácami. Všetky práce boli robené ručne s bežným stavebným náradím (bez elektrických). Nepoužila sa žiadna ťažká technika. Z dôvodu nebezpečenstva zranenia pri búraní pracovalo iba nevyhnutné množstvo ľudí, zväčša iba ja s otcom. Sem-tam prišli pomôcť bratia. Celá hlavná demolácia prebehla do 3 mesiacov, potom sa už iba začisťovali priestory a upratovali sa upotrebiteľné veci z búraniska.

Dom mal rozmery 10 x 20 metrov. Tretina domu bola maštaľ. Smerom k zadnej časti bol dom umiestnený vo svahu (rozdiel vpredu a vzadu - jedno podlažie). Na prízemí bola chodba (pôvodne izba s kachľami), 2 obytné izby, kuchyňa a 2 úžitkové miestnosti (v jednej z nich vstup na povalu, v druhej schody do sýpky zo zadu domu). Zo zadu domu bola pivnica, sýpka a vchod aj do maštale.

Materiály - obyčajná a hlinená tehla, drevo a pri neskorších úpravách sa spevnili preklady nad oknami a spodná časť maštale železobetónom. Inak bol dom bez základov, v predných izbách podlaha iba z drevených dosiek na trámoch. Bez inžinierskych sietí (v minulosti bola zavedená iba elektrika).


Fotky zo začiatku sú z prvotných obhliadok na jeseň a potom pri prvých prípravách (odstraňovanie stromov, zeliny a pod.) cez zimu.

Foto dokumentácia


Našiel som fotku z historických čiasTakto to vyzeralo na začiatku všetkých prác

  "Menšie" praskliny


Začiatok demolácií

Menší neporiadok v maštali, ktorá bola súčasťou domu Pivnica pod domom

 Dom zrovnaný so zemou... Bočné a zadný múr čiastočne zostali stáť, keďže na mieste pôvodného domu je teraz navezená zemina a bude sa to v budúcnosti využívať ako úžitková záhrada.


Príjemný deň prajem.
Ing. Peter Mošať


Som mladým podnikateľom v rôznych oblastiach (obchod, služby, dizajn) a tiež autorom tohto blogu. Prezentujem tu vlastné názory a postrehy na rôzne témy bežného života. Niektorým to môže pomôcť urobiť si vlastný názor na danú tému. V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára