utorok 16. júna 2015

Moje vnímanie permakultúry - úvod

Pojem permakultúra sa začína objavovať v poslednom čase stále viac medzi ľuďmi. Niektorí začínajú chápať aspoň základ, o čo ide, niektorí si urobia mylnú predstavu už na začiatku a niektorých to samozrejme vôbec nezaujíma. Ale často to je len nevedomosť.

Vysvetľovať, odkiaľ pochádza slovo, kto s tým prvý prišiel a pod. tu nemá väčší význam, keďže to tu mienim popísať iba ako nejaký úvod do problematiky a časom to tu môžem samozrejme aj podrobnejšie rozvinúť.

Permakultúra sa vo všeobecnosti môže vnímať 2 spôsobmi. V menšom meradle to je trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a veľmi veľa ľudí to využíva iba v tomto rozmere - čiže spoznajú techniky, možnosti a tie následne využívajú vo svojom okolí. Ale permakultúra je niečo oveľa väčšie ako len poľnohospodárstvo. Je to najmä o stotožnení sa priamo s prírodou a o učení sa spolunažívať s prírodou a samozrejme aj s okolitými ľuďmi.

Permakultúra ako aj poľnohospodárstvo sa najľahšie rozširuje mimo miest, kde sa stále vo veľkej miere využívajú pozemky aj na dopestovanie vlastných potravín, ale už čoraz častejšie sa vytvárajú komunity, komunitné záhrady aj v mestách, kde sa následne v komunite spolupracuje vo viacerých oblastiach - vrátane pestovania plodín. Ľuďom totiž už začína záležať na tom, aké potraviny dodávajú vlastnému telu, keďže sa informácie o kvalite dovážaných a rýchlených potravín šíri medzi širokú škálu ľudí. Iba vo vlastnej záhrade človek skutočne vie, ako boli potraviny pestované, či boli použité postreky (často je ešte problém v informovaní o postrekoch) a aké hnojivá boli použité na danom pozemku. Objavujú sa síce už aj potraviny v obchodoch s označením bio/eko, ale dopátrať sa ku skutočnému pôvodu, spôsobu pestovania, je často nemožné.

Kto má možnosť dopestovať si nejaké potraviny sám, vie veľmi dobre porovnať kvalitu vlastných dopestovaných potravín s potravinami zakúpenými v obchode a preto, aj keď to vyžaduje nejaké úsilie a starostlivosť počas pestovania, ľudia sú ochotní túto námahu vynaložiť a tešia sa z každej vlastnej úrody.

A keď ľudia vnímajú permakultúru v tom širšom rozmere, tak často aj to pestovanie nie je až tak náročné, ako to bolo kedysi. Dnes sa už používa najmä pozorovanie a využívanie existujúcich možností, ktoré príroda sama otestovala a ponúka nám. A pokiaľ sa vytvárajú aj komunity, nie je problém ani s náročnejšou prácou.

Toto by ako úvod stačilo. V prípade záujmu ma môžte samozrejme kontaktovať a vieme sa o tomto porozprávať, stretnúť, prebrať rôzne otázky týkajúce sa permakultúry.


Ja sa aktuálne od konca minulého roku intenzívne venujem permakultúre najmä kvôli pozemku, na ktorý sa budem sťahovať po dostavaní rodinného domu. S permakultúrou som sa zoznámil bližšie až na udalosti Permakultúra v meste 2014 (https://www.facebook.com/PermakulturaVMeste?fref=ts), kde som sa osobne zoznámil aj s organizáciou venujúcou sa permakultúrou na Slovensku - Permakultúra CS na Slovensku (https://www.facebook.com/PermakulturaSK?fref=ts, http://permakultura.sk/). Od začiatku tohto roku som sa stal aj aktívnym členom tejto organizácie, zároveň členom Rady tejto organizácie. Z odborných školení mam za sebou zatiaľ Úvodný kurz do permakultúry a aktuálne študujem online Úplný dizajnérsky permakultúrny kurz.


Príjemný deň prajem.
Ing. Peter Mošať


Som mladým podnikateľom v rôznych oblastiach (obchod, služby, dizajn) a tiež autorom tohto blogu. Prezentujem tu vlastné názory a postrehy na rôzne témy bežného života. Niektorým to môže pomôcť urobiť si vlastný názor na danú tému. V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať.