pondelok 11. júla 2016

Princípy permakultúry

Tí, ktorí by sa chceli venovať permakultúre, alebo využívať permakultúru aj pre svoj prospech, mali by brať do úvahy jej základné princípy:

- relatívne umiestnenie
- viacero funkcií pre každý prvok
- základné potreby zabezpečené viacerými zdrojmi
- efektívne využitie energie, recyklácia
- biologické zdroje majú prioritu

Trochu si ich opäť priblížime mojím pohľadom.

1. Relatívne umiestnenie - všetky prvky, ktoré využívame v záhrade majú relatívne umiestnenie. Pri prvom dizajnovaní ich umiestnime podľa toho, kde budú mať podľa nášho úsudku najlepšie podmienky a využitie. Časom sa však môžu zmeniť podmienky, prípadne zistíme, že niektoré prvky musíme premiestniť z rôznych dôvodov. Preto nemôžeme jednotlivé prvky brať ako pevne umiestnené, ale môžeme ich premiestniť podľa potrieb a aktuálne najlepších podmienok.

2. Viacero funkcií pre každý prvok - z názvu je už zrejmé, že ide o to, aby každý prvok prinášal úžitok viacerými možnosťami. Napr. ovocný sad prináša ovocie, palivové drevo, lístie pre zlepšenie vlastností pôdy, príjemný chládok, lepšiu klímu pre okolie. Takto by sme vedeli nájsť využitie každého prvku vo viacerých oblastiach.

3. Základné potreby zabezpečené viacerými zdrojmi - rovnako ako jednotlivé prvky majú spĺňať viacero funkcií, tak isto aj základné funkcie je mať dobré zabezpečené viacerými zdrojmi. Napr. stravovanie si vieme zabezpečiť sami na pozemku a určite sa nemôžeme spoliehať na jednu plodinu. Zabezpečujeme si to zeleninou, ovocím (drobným i väčším), rovnako si vieme zabezpečiť vajcia, mäso a podobne. Vždy sa totiž môže stať, že nejaká časť má nejaké obdobie problém a môže nám spôsobiť výpadok úrody.

4. Efektívne využitie energie, recyklácia - využívanie energie a recyklácia je v dnešnom svete výrazne dôležitá. Energií máme na okolo dostatok a s modernou technológiou vieme využívať ešte efektívnejšie a vo väčšej miere. Ale samozrejme to neznamená, že máme hneď investovať do fotovoltaiky a vyrábať si elektrickú energiu sami. Treba sa zamyslieť už nad využívanou energiou, ktorú spotrebovávame teraz. Napr. benzín/nafta - ľudia by mali spotrebovávať tieto zdroje efektívne (voziť sa do práce viacerí jedným autom, využívať hromadnú dopravu a pod.). Ale ide aj o využívanie už starších vecí, ktorým vieme vdýchnuť šancu na ďalší život a to nemusí byť len využívaním na rovnaký účel ako boli vytvorené - staré náradie, starý nábytok, palety, pneumatiky a pod. Väčšina vecí sa dá využiť viacerými spôsobmi.

5. Biologické zdroje majú prioritu - využívanie biologických zdrojov by mal byť základ pre všetkých, a to najmä využívanie vody, slnka a geotermálnej energie. Voda je základný zdroj, ktorý vieme veľmi jednoducho využiť na našich pozemkoch a aj v domácnosti. Slnečná energia sa dá využiť za pomoci techniky, ale aj bez nej na vyhrievanie, sušenie a pod.V prípade záujmu o hlbšie informácie ma môžte samozrejme kontaktovať a poskytnem aj presnejšie informácie, príp. vám odporúčim ďalší postup štúdia :).

Príjemný deň prajem.
Ing. Peter Mošať
Som mladým podnikateľom v rôznych oblastiach (obchod, služby, dizajn) a tiež autorom tohto blogu. Prezentujem tu vlastné názory a postrehy na rôzne témy bežného života. Niektorým to môže pomôcť urobiť si vlastný názor na danú tému. V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára