piatok 1. júla 2016

Permakultúra - úvod a etika

V mojom prvom článku venovanom permakultúre - Moje vnímanie permakultúry - úvod, som popísal moje základné myšlienky ako som videl permakultúru. V tom čase som ešte študoval úplný permakultúrny dizajnérsky kurz online, ale v teraz ho mám už dlhšie za sebou a získal som už aj viaceré praktické skúsenosti s dizajnovaním a čiastočne aj s realizáciou permakultúrnych projektov. 

Ale vzdelávam sa v tejto oblasti stále ďalej. Pre priblíženie prinášam niekoľko ďalších informácií, ktoré Vám ju objasnia o niečo viac.

Upozorňujem, že sú to len základné informácie, ktoré môžu niektorí brať ako to hlavné a zjednodušené a po vyskúšaní to nemusí priniesť očakávaný úžitok. Permakultúra sa nedá nikdy presne popísať a nedá sa stanoviť, že keď urobíte všetko podľa napísaného, tak vám to musí fungovať. Úspech vždy závisí od viacerých podmienok a možností. Treba to skutočne brať ako určitú filozofiu a jej využívaním si vieme pomôcť sami, okoliu i prírode.

V permakultúre využívame určité morálne zásady a postoje, ktoré tvoria jej etiku. Ide o starostlivosť o zem, starostlivosť o ľudí a zdieľanie. Trochu Vám ich priblížim.

Starostlivosť o zem - keďže v permakultúre ide najmä o priblíženie k prírode a o spoluprácu s ňou, musíme všetko robiť tak, aby sme tým prírode neubližovali, ale aby všetko prírodu podporovalo. Podporou a využívaním prírodných prvkov sa zlepšujú podmienky aj pre nás. Samozrejme nejde iba o spoluprácu s prírodou na našich pozemkoch, ale aj o podporu divokej prírody. V divočine však ide najmä o nezasahovanie do nej, prípadne o odstránenie dôsledkov ľudskej činnosti. A každý by sme mali mať kúsok divočiny aj na vlastnom pozemku. 

Starostlivosť o ľudí - myslí sa tým nielen starostlivosť o seba, svojich najbližších, ale celkovo o všetkých. Základom je vypestovanie si vlastnej potravy, zabezpečenie si vlastných základných potrieb ako bývanie, oddych, hobby, práca, vzájomná komunikácia a pod. Ľudia by si mali vytvárať, príp. sa zapájať do už existujúcich komunít na vzájomnú spoluprácu alebo pomoc. 

Zdieľanie - táto oblasť v dnešných časoch veľmi veľa ľuďom nič nehovorí. A pritom ide o obyčajné zdieľanie hocičoho - či už ide o prebytky, čas, prácu, materiál, informácie, priestory a pod. Väčšina z nás produkuje veľa odpadu, pretože to nevie ďalej spracovať, ale pritom už napríklad náš najbližší sused to vie využiť. Či už ide o využívanie kompostovania zvyškov potravy alebo o druhotné využitie odpadov. Už pri troche snahy si vieme aj vzájomne veľmi významne pomôcť a nezaťažovať zbytočne prírodu. 

Verím, že aspoň takto stručne vám to opäť trošku pomôže pochopiť permakultúru. V ďalšom článku budem pokračovať s približovaním tejto skvelej filozofie.

V prípade záujmu o hlbšie informácie ma môžte samozrejme kontaktovať a poskytnem aj presnejšie informácie, príp. vám odporúčim ďalší postup štúdia :).

Príjemný deň prajem.
Ing. Peter Mošať
Som mladým podnikateľom v rôznych oblastiach (obchod, služby, dizajn) a tiež autorom tohto blogu. Prezentujem tu vlastné názory a postrehy na rôzne témy bežného života. Niektorým to môže pomôcť urobiť si vlastný názor na danú tému. V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára